Schermafbeelding 2016-10-01 om 12.54.41.png

Final Project

Tijdens mijn afstuderen zocht ik een onderwerp waarin ik mij kon verdiepen in de psychologie, maar ook praktisch iets kon opleveren waar mijn externe partij iets aan had. Ik besloot experiential marketing als onderwerp te nemen, aangezien het creëren van een experience mij altijd gefascineerd heeft. 

Mijn eindversie is opgemaakt in A3 formaat. Hier kun je hem eens goed bekijken. Hier onderstaand geef ik een samenvatting van mijn scriptie.  

Opzet van onderzoek

Ik heb mijn afstudeeronderzoek gedaan aan de hand van de fases van design thinking. Dit houdt in dat ik eerst de vraag probeer te begrijpen aan de hand van deskresearch en onderzoek. Hierna heb ik de doelgroep geobserveerd om te weten wat hen drijft en typeert. Vervolgens ben ik met ideeën gekomen voor een concept, en deze getest en bijgesteld. Na deze fases meerdere keren herhaald te hebben heb ik het concept wat ik had bedacht uitgevoerd

Hoofdvraag en doel

Hoofdvraag:
Hoe kan een ontwerper in de marketingsector aan de hand van de kenmerken van experiential marketing een campagne ontwikkelen die zorgt voor naamsbekendheid voor een merk?

Het doel van dit onderzoek is om voor de kleine consultant een marketingactie op te zetten die zorgt voor naamsbekendheid waarbij de kenmerken van experiential marketing zijn doorvertaald. 

 

Onderzoeksstrategie

De output van de verschillende fases zijn de volgende:

Begrijpen:           Deskresearch
Observeren:       Persona
Ideeënvorming:  Concept
Testen:                Focusgroep
Uitvoeren:           Customer journey

 

De Rest van mijn scriptie om een idee te krijgen: